Đào tạo – Tư vấn xây dựng HTQLTNXH SA 8000:2014

BANNER10

SA 8000 LÀ GÌ ?

SA 8000 là tiêu chuẩn quốc tê ban hành lần đầu năm 1997, đưa các yêu cầu về Quản trị trách nhiệm xã hội nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu.

SA 8000 được Hội đồng Công nhận Quyền ưu tiên Kinh tế thuộc Hội đồng Ưu tiên kinh tế (CEP) xây dựng dựa trên các Công ước của Tổ chức lao động Quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ em và Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền. Hội đồng Công nhận Quyền ưu tiên Kinh tế là một tổ chức Phi chính phủ, chuyên hoạt động về các lĩnh vực hợp tác trách nhiệm xã hội, được thành lập năm 1969, có trụ sở đặt tại New York

Tiêu chuẩn SA 8000 là cơ sở cho các công ty cải thiện được điều kiện làm việc. Mục đích của SA 8000 không phải để khuyến khích hay chấm dứt hợp đồng với các nhà cung cấp, mà cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật và nâng cao nhận thức nhằm nâng cao điều kiện sống và làm việc.

SA 8000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý Trách nhiệm xã hội, cụ thể hơn là hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ. Hệ thống này được Tổ chức trách nhiệm quốc tế (SAI) thiết kế để áp dụng chung cho mọi loại hình Doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào loại sản phẩm, dịch vụ được cung ứng cũng như quy trình công nghệ, thiết bị được dùng để sản xuất ra sản phẩm, tiến hành dịch vụ đó.

Hệ thống quản lý Trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA 8000 tạo điều kiện cho việc triển khai sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ được hiệu quả hơn, an toàn hơn, mặt khác giúp cho doanh nghiệp tạo ra một môi trường làm việc tốt, tạo sức mạnh về nguồn nhân lực để doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững. Giúp sản phẩm làm ra của doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh do giảm được hao phí lao động, có chất lượng và được chấp nhận ở các thị trường lớn như Hoa Kỳ,Châu Âu,Nhật Bản …

LỢI ÍCH ÁP DỤNG VÀ CHỨNG NHẬN SA 8000:2014

– Cơ hội để đạt được lợi thế cạnh tranh, thu hút nhiều khách hàng hơn và xâm nhập được vào thị trường mới có yêu cầu cao

– Nâng cao hình ảnh công ty, tạo niềm tin cho các bên trong “Sự yên tâm về mặt trách nhiệm xã hội”

– Giảm chi phí quản lý các yêu cầu xã hội khác nhau.

– Có vị thế tốt hơn trong thị trường lao động và thể hiện cam kết rõ ràng về các chuẩn mực đạo đức và xã hội giúp cho công ty dễ dàng thu hút được các nhân viên giỏi, có kỹ năng. Đây là yếu tố được xem là “Chìa khoá cho sự thành công” trong thời đại mới.

– Tăng lòng trung thành và cam kết của người lao động đối với công ty.

– Tăng năng suất, tối ưu hiệu quả quản lý

– Có được mối quan hệ tốt hơn với khách hàng và có được các khách hàng trung thành.

Tài liệu đính kèm