Đào tạo – Tư vấn xây dựng HTQLMT ISO 14001:2015

environment1

ISO 14000 LÀ GÌ ?

– Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế về hệ thống quản lý môi trường.

– ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 dùng để chứng nhận.

– Chứng chỉ ISO 14001:2015 chứng nhận rằng Doanh nghiệp có một hệ thống quản lý giúp cho Doanh nghiệp đó sản xuất trong các điều kiện làm ảnh hưởng đến môi trường trong mức độ cho phép.

.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG VÀ CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

– Có một hệ thống quản lý giúp ngăn chặn các sự cố môi trường có thể xảy ra

– Tạo dựng niềm tin của khách hàng, đối tác, chính quyền và nhân dân địa phương nơi Doanh nghiệp hoạt động.

– Nâng cao giá trị hình ảnh của Doanh nghiệp trong tâm trí người tiêu dùng

– Chứng chỉ ISO 14001:2015 giúp Doanh nghiệp vượt qua những rào cản kỹ thuật thâm nhập vào thị trường thế giới.

– Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường,

– Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường và cải thiện mối quan hệ với cộng đồng xung quanh.

– Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào, tái sử dụng các nguồn lực/tài nguyên,

– Giảm thiểu mức sử dụng năng lượng,

– Nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ,

– Giảm thiểu lượng rác thải tạo ra và chi phí xử lý,

– Tránh các khoản tiền phạt về vi phạm yêu cầu pháp luật về môi trường, giảm thiểu chi phí đóng thuế môi trường,

– Hiệu quả sử dụng nhân lực cao hơn nhờ sức khoẻ được đảm bảo trong môi trường làm việc an toàn,

– Giảm thiểu tổn thất kinh tế khi có rủi ro và hoặc tai nạn xảy ra,

– Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra,

– Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.

Tài liệu đính kèm