Đào tạo – Tư vấn xây dựng HTQLCL ISO 9001:2015

 

iso9001

ISO 9000 LÀ GÌ ?

-Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng.

-Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được ban hành dựa trên tổng kết các kiến thức và kinh nghiệm quản lý chất lượng tiên tiến của thế giới.

-Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 sử dụng để chứng nhận cho các hệ thống quản lý chất lượng. Các tiêu chuẩn khác trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là các tiêu chuẩn để hướng dẫn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, không dùng để chứng nhận

-ISO 9001:2015 không phải là tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ. Các doanh nghiệp sản xuất cung cấp các sản phẩm dịch vụ khác nhau đều có thể áp dụng ISO 9000 và đăng ký chứng nhận ISO 9001:2015.

-Chứng chỉ ISO 9001:2015 không chứng nhận cho chất lượng sản phẩm của một Doanh nghiệp mà chứng nhận rằng một Doanh nghiệp có một hệ thống quản lý giúp cho Doanh nghiệp đó đạt được sự thoả mãn của khách hàng.

.2016-04-24_214453

MÔ HÌNH HỆ THỐNG QLCL THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

LỢI ÍCH CỦA ÁP DỤNG VÀ CHỨNG NHẬN ISO 9001 :2015

-Có một hệ thống quản lý hiệu quả giúp Doanh nghiệp kiểm soát được chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

-Giảm số lượng sản phẩm, dịch vụ không đạt yêu cầu.

-Tạo dựng niềm tin của khách hàng

-Nâng cao uy tín của Doanh nghiệp trên thị trường

-Chứng chỉ ISO 9001 :2015 giúp Doanh nghiệp vượt qua những rào cản kỹ thuật thâm nhập vào thị trường thế giới.

-Nâng cao và ổn định chất lượng

-Giảm chi phí sản xuất

-Giúp lãnh đạo quản lý một cách hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nâng cao sự tin tưởng nội bộ nhờ các mục tiêu rõ ràng, các quá trình có hiệu lực và các phản hồi với nhân viên về hiệu quả hoạt động của hệ thống

-Tạo nề nếp, quy củ, tiến đến xây dựng nền văn hoá doanh nghiệp

2016-04-26_163942

CẤU TRÚC TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015