Đào tạo – Tư vấn xây dựng HTQLCL-ATTP HACCP

GIỚI THIỆU VỀ HTQLCL – ATTP HACCP

– HACCP là viết tắt của cụm từ Hazard Analysis and Critical Control Point System, và có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”, hay hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm”.

– Hệ thống vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP là một phương tiện quản lý tạo điều kiện cho việc triển khai sản xuất và cung cấp các sản phẩm được hiệu quả hơn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mặt khác giúp cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm được thuận lợi, yên tâm và tin tưởng cao hơn vào doanh nghiệp. Hiện nay, trên thế giới, nhiều quốc gia đã công bố bắt buộc áp dụng hệ thống HACCP đối với các doanh nghiệp thực phẩm trong nước và nước ngoài muốn xuất khẩu vào nước họ như EU, Mỹ,…Hệ thống này ngày càng được cộng đồng quốc tế thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong phạm vi toàn cầu.

– Nhiều tổ chức quốc tế như Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Mỹ, Ủy ban Tư vấn quốc gia về tiêu chuẩn vi trùng học cho thực phẩm và Ủy ban thực phẩm Codex WHO/ FAO đã thưà nhận HACCP là một hệ thống có hiệu quả kinh tế nhất cho bảo đảm an toàn thực phẩm.

– HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm. HACCP bao gồm những đánh giá có hệ thống đối với tất cả các bước có liên quan trong quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời xác định những bước trọng yếu với an toàn chất lượng thực phẩm. Công cụ này cho phép tập trung nguồn lực kỹ thuật, chuyên môn vào những bước chế biến có ảnh hưởng quyết định đến an toàn chất lượng thực phẩm.

– Phân tích HACCP sẽ đưa ra danh mục những điểm kiểm soát trọng yếu CCPs cùng với những mục tiêu phòng ngừa, các thủ tục theo dõi, giám sát và những tác động điều chỉnh từng điểm kiểm soát trọng yếu. Để duy trì an toàn, chất lượng liên tục cho sản phẩm, các kết quả phân tích sẽ được lưu giữ. Phương pháp nghiên cứu HACCP phải thường xuyên thay đổi tùy thuộc vào những thay đổi của quá trình chế biến thực phẩm.

– HACCP là một hệ thống có cơ sở khoa học và có tính lôgic hệ thống. HACCP có thể thích nghi dễ dàng với sự thay đổi như những tiến bộ trong thiết kế thiết bị, quy trình chế biến thực phẩm hoặc những cải cách kỹ thuật. Hệ thống HACCP có khả năng độc lập với những hệ thống quản lý chất lượng khác, áp dụng HACCP phù hợp với việc thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng đã có và là hệ thống đáng để lựa chọn để quản lý an toàn chất lượng thực phẩm trong số rất nhiều những hệ thống quản lý chất lượng khác nhau.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG HTQLCL – ATTP HACCP

Về mặt thị trường:

– Nâng cao được uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng với việc được bên thứ ba chứng nhận sự phù hợp của hệ thống HACCP.

– Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao sự tin cậy của người tiêu dùng với các sản phẩm của doanh nghiệp.

– Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và cộng đồng xã hội.

– Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu chứng chỉ như là một điều kiện bắt buộc.

– Giảm thiểu các yêu cầu với việc thanh kiểm tra của các đơn vị quản lý nhà nước.

Về mặt kinh tế:

– Giảm thiểu chi phí gắn liền với các rủi ro về việc thu hồi sản phẩm và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.

– Giảm thiểu chi phí tài chế và sản phẩm hủy nhờ cơ chế ngăn ngừa phát hiện các nguy cơ về an toàn thực phẩm từ sớm.

Về mặt quản lý rủi ro:

– Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra.

– Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm.

– Dễ dàng hơn trong làm việc với bảo hiểm về tổn thất và bồi thường.

– Tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận:

– Được sự đảm bảo của bên thứ ba.

– Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại.

– Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.

Tài liệu đính kèm