Đào tạo – Tư vấn xây dựng HTQLATTP ISO 22000:2005

food-safety-management

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ISO 22000:2005 LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 – Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành tháng 9/2005. Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 đưa ra các yêu cầu về đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm trong chuỗi cung ứng từ nhà cung cấp – nhà sản xuất

nhà phân phối – người tiêu dùng, các yêu cầu này bao gồm:

– Thông tin liên lạc trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

– Hệ thống quản lý.

– Chương trình tiên quyết (PRPs).

– Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).

.LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG VÀ CHỨNG NHẬN ISO 22000:2005

– Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao sự tin cậy của người tiêu dùng với các sản phẩm của Doanh nghiệp,

– Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và cộng đồng xã hội,

– Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu chứng chỉ như là một điều kiện bắt buộc,

– Giảm thiểu chi phí gắn liền với các rủi ro về việc thu hồi sản phẩm và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng,

– Giảm thiểu chi phí tái chế và sản phẩm huỷ nhờ cơ chế ngăn ngừa phát hiện các nguy cơ về an toàn thực phẩm từ sớm.

– Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra

– Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.

Tài liệu đính kèm