Đào tạo – Tư vấn xây dựng HTQLATSKNN OHSAS 18001:2007

medical-management-system

OHSAS 18001 LÀ GÌ ?

OHSAS 18000 là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp được xây dựng từ sự kết hợp của các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia, các tổ chức chứng nhận, các tổ chức tư vấn và các chuyên gia trong ngành.

Mục đích đích của hệ thống là đề kiểm soát các rủi ro về mặt an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức thuộc các quy mô, loại hình, sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác nhau.

.LỢI ÍCH ÁP DỤNG VÀ CHỨNG NHẬN OHSAS 18001:2007 

– Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu sự tuân thủ OHSAS 18000 như là một điều kiện bắt buộc

– Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp với khách hàng

– Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động an toàn sức khỏe nghề nghiệp

– Phát triển bền vững nhờ thỏa mãn được lực lượng lao động, yếu tố quan trong nhất trong một tổ chức và các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp

– Giảm thiểu nhu cầu kiểm tra, thanh tra từ các cơ quan quản lý nhà nước.

– Tránh được các khoản tiền phạt do vi phạm quy định pháp luật về trách nhiệm xã hội

– Tỷ lệ sử dụng lao động cao hơn nhờ giảm thiểu các vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

– Giảm thiểu chi phí cho chương trình đền bù tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

– Hạn chế các tổn thất trong trường hợp tại nạn, khẩn cấp

– Phương pháp tốt trong việc phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu thiệt hại

– Có thể dẫn đến giảm phí bảo hiểm hằng năm

– Thúc đẩy quá trình giám định thiệt hại cho các yêu cầu bảo hiểm (nếu có)

– Được sự đảm bảo của bên thứ ba

– Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại

– Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.