Đào tạo – Tư vấn xây dựng HTQLCL ISO 9001:2015

  ISO 9000 LÀ GÌ ? -Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng. -Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được ban hành dựa trên tổng kết các kiến thức và kinh nghiệm quản lý chất lượng tiên tiến của thế … Tiếp tục

Đào tạo – Tư vấn xây dựng HTQLMT ISO 14001:2015

ISO 14000 LÀ GÌ ? – Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế về hệ thống quản lý môi trường. – ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 dùng để chứng nhận. – Chứng chỉ ISO 14001:2015 chứng nhận rằng Doanh … Tiếp tục

Đào tạo – Tư vấn xây dựng HTQLATTP ISO 22000:2005

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ISO 22000:2005 LÀ GÌ? Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 – Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành tháng 9/2005. Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 đưa ra các yêu cầu về đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm … Tiếp tục

Đào tạo – Tư vấn xây dựng HTQLATSKNN OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001 LÀ GÌ ? OHSAS 18000 là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp được xây dựng từ sự kết hợp của các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia, các tổ chức chứng nhận, các tổ chức tư vấn và các chuyên gia trong ngành. Mục đích đích của … Tiếp tục

Đào tạo – Tư vấn xây dựng HTQLTNXH SA 8000:2014

SA 8000 LÀ GÌ ? SA 8000 là tiêu chuẩn quốc tê ban hành lần đầu năm 1997, đưa các yêu cầu về Quản trị trách nhiệm xã hội nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu. SA 8000 được Hội đồng Công nhận Quyền ưu tiên Kinh tế thuộc Hội đồng Ưu … Tiếp tục

Đào tạo – Tư vấn xây dựng HTQLCL-ATTP HACCP

GIỚI THIỆU VỀ HTQLCL – ATTP HACCP – HACCP là viết tắt của cụm từ Hazard Analysis and Critical Control Point System, và có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”, hay hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong … Tiếp tục

Đào tạo – Tư vấn xây dựng HTQLCL PTN ISO/IEC 17025:2005

ISO/IEC 17025 LÀ GÌ ? ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: Đang áp … Tiếp tục

Tư vấn – Hướng dẫn công bố hợp quy – hợp chuẩn sản phẩm

Đối tượng chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn: – Là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) quy định. – Những … Tiếp tục

Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp

CẤU THÀNH GÓI DỊCH VỤ Giải pháp “Hệ thống quản trị chuyên nghiệp”  bao gồm các hợp phần sau: 1. Quy chế quản trị Quy chế hoạt động và tài chính quản lý các hoạt động chung và tài chính, tài sản của doanh nghiệp 2. Cơ cấu tổ chức – chức năng nhiệm vụ … Tiếp tục

Chương trình đánh giá thực trạng hệ thống quản trị doanh nghiệp

MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ – Cơ chế vận hành bao gồm từ chế độ trách nhiệm, phối hợp, cách thức ra quyết định, các nguyên tắc sử dụng nguồn lực đến các mối quan hệ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Nếu cơ cấu tổ chức là “phần cứng” thì cơ chế … Tiếp tục

Trang 1/212