Chiêu sinh khóa đào tạo “Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2004”

– Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức về quản lý môi trường đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn Quốc tế về quản lý môi trường ISO 14001:2004
– Giúp học viên tiếp cận và nắm bắt phương pháp triển khai áp dụng, vận hành hệ thống QLMT ISO 14001:2004 vào thực tế hoạt động của các doanh nghiệp
– Nắm vững kiến thức cơ bản về quản lý môi trường
– Nắm vững nội dung các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2004 về HTQLMT
– Nắm vững quá trình triển khai xây dựng, áp dụng và đánh giá chứng nhận hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO14001:2004 tại doanh nghiệp.

Trung tâm đào tạo quản lý – Công ty tư vấn giải pháp quản lý & công nghệ B.D.S thông báo chiêu sinh khóa đào tạo “Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2004”. Thời gian học: ngày 30-31/08/2014. Địa điểm học: 29 Nguyễn Đình Trọng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Liên hệ đăng ký: Ms. Hương – điện thoại: 0905 385 194 –                                                           

Email: huongnguyen1.bds@gmail.com