Giới thiệu về Chuyên gia tư vấn

Ông Trần Đình Tú có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo các kỹ năng, công cụ, phương pháp quản lý và các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế. Ông Tú có kiến thức chuyên môn trong đào tạo, tư vấn quản lý, quản trị kinh doanh, Dịch vụ Phát triển Kinh doanh (B.D.S), Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Quản lý Chất lượng, Kiểm soát nội bộ, Phân tích, hoạch định và thực thi chiến lược công ty, Quản lý môi trường, Vệ sinh an toàn thực phẩm, An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, Trách nhiệm xã hội…

 

hđ 3

 

Trước khi công tác tại công ty B.D.S, Ông Tú đã từng đảm nhiệm các cương vị như : phó giám đốc công ty tư vấn giải pháp quản lý doanh nghiệp, phó giám đốc phụ trách miền trung của công ty tư vấn quản lý Quốc Tế và vị trí lãnh đạo cấp cao của một số doanh nghiệp khác. Ngoài ra, ông Tú là phó chủ nhiệm câu lạc bộ dịch vụ phát triển kinh doanh Đà Nẵng (B.D.SC Đà Nẵng) và là cố vấn quản lý cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như : xây lắp, tư vấn, sản xuất, thương mại, dịch vụ…

GIÁM ĐỐC
Ông Tú đang đảm nhiệm cương vị Giám đốc Công ty tư vấn giải pháp quản lý & công nghệ B.D.S

 

Ông Tú đã tham gia nhiều chương trình đào tạo về Quản trị Kinh doanh, Hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch kinh doanh, Xây dựng và phát triển thương hiệu, Quản lý chất lượng, quản lý VSATTP, quản lý môi trường, An toàn lao động & sức khỏe nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, Kỹ năng tư vấn & đào tạo chuyên nghiệp, SPC, BSC & KPIs…; Ngoài ra ông Tú còn là:

  • Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 công nhận quốc tế IRCA-Lead Auditor IRCA certificate no: A18021/061/2011.
  • Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2004 công nhận quốc tế IEMA-Lead Auditor IEMA certificate no: VN0475.
  • Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng PTN ISO/IEC 17025:2005-Lead Assessor certificate no: LA.01.VLAT.11.41P.
  • Chuyên gia đánh giá các hệ thống : SA 8000, ISO 22000, OHSAS 18000, HACCP, BRC…
  • Chuyên viên chính Quản lý hành chính – Học viên chính trị – hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
  • Nhà huấn luyện doanh nghiệp (Business coach) công nhận toàn cầu của Action Coach

 

hđ 4