THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2015

Hãy nắm bắt ngay cơ hội này…Công ty tư vấn giải pháp quản lý & công nghệ B.D.S chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên phù hợp cho vị trí sau: – Nhân viên phát triển dự án: – Nhiệm vụ: Khai thác và phát triển thị trường, tiếp cận và tư vấn về … Tiếp tục

Thông báo tuyển dụng tháng 01/2015

Tuyển dụng 02 Nhân viên Telemarketing (tiếp thị bán hàng qua điện thoại) Công ty CP tư vấn giải pháp quản lý & công nghệ là tổ chức chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn các giải pháp, công cụ và hệ thống quản lý doanh nghiệp tại miền Trung và … Tiếp tục

Thông báo tuyển dụng tháng 08/2014

Cần tuyển 01 Nhân viên Telemarketing (tiếp thị bán hàng qua điện thoại) Công ty CP tư vấn giải pháp quản lý & công nghệ là tổ chức chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn các giải pháp, công cụ và hệ thống quản lý doanh nghiệp tại miền Trung và … Tiếp tục

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2014

Công ty CP tư vấn giải pháp quản lý & công nghệ là tổ chức chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn các giải pháp, công cụ quản trị doanh nghiệp tại miền Trung và Tây Nguyên. Để đáp ứng chiến lược phát triển kinh doanh của công ty năm 2014, … Tiếp tục